Θέρμανση

Θέρμανση (2)

Γεωθερμία – Λειτουργία

Γεωθερμία είναι η εκμετάλλευση της ενέργειας που μας προσφέρει το υπέδαφος.
Εκμεταλλευόμαστε το γεγονός ότι η γη διατηρεί σε σχετικά μικρό βάθος τη θερμοκρασία της σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Με τη χρήση ενός γεωεναλλάκτη, ενός συστήματος δηλαδή σωληνώσεων που τοποθετούμε στο υπέδαφος, μιας αντλίας γεωθερμίας και ενός ενδοδαπέδιου συστήματος, μπορούμε να θερμάνουμε το χειμώνα και να δροσίσουμε το καλοκαίρι οποιαδήποτε κατοικία.

Το χειμώνα το μίγμα νερού-γλυκόλης του εξωτερικού κυκλώματος απορροφά την αποθηκευμένη ενέργεια του εδάφους και με τη βοήθεια της αντλίας πετυχαίνουμε θερμοκρασίες νερού 35-45ºC, αρκετές για τη λειτουργία της δαπεδοθέρμανσης.

Το καλοκαίρι το σύστημα ακολουθεί την αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή απάγει θερμότητα από το κτίριο και τη μεταφέρει στο γεωεναλλάκτη.

Γεωθερμία – Πλεονεκτήματα

Χαμηλό κόστος λειτουργίας, το 70% έως 80% της ενέργειας που απαιτείται για θέρμανση-δροσισμό απορροφάται από το γεωεναλλάκτη, το κόστος λειτουργίας ενός γεωθερμικού συστήματος είναι εξαιρετικά μειωμένο.

Φιλικότητα προς το περιβάλλον, καθώς δεν εξαντλεί τους ενεργειακούς πόρους και δεν παράγει ρύπους (μηδενικές εκπομπές CO2).

Ελευθερία χώρων, καθώς το μόνο που χρειάζεται είναι μία μικρή και συμπαγής αντλία.

Μηδενική συντήρηση, ο γεωεναλλάκτης δεν χρειάζεται συντήρηση, ενώ η αντλία γεωθερμίας μόνο έναν περιοδικό έλεγχο.

Αθόρυβη και ασφαλής λειτουργία.

Γεωθερμία – Μορφές Γεωθερμίας

Οι ανάγκες του σπιτιού σας, η έκταση του, ο περιβάλλων χώρος και ο γεωλογικός του χαρακτήρας ορίζουν τη μορφή και την επιλογή του γεωεναλλάκτη σας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω τα συστήματα γεωθερμίας είναι τα εξής:

orizontia 300

 

Οριζόντιο σύστημα, στο οποίο κυκλοφορεί ένα μίγμα νερού-γλυκόλης και το οποίο τοποθετείται σε μικρό βάθος (κλειστό κύκλωμα), όπου δεν υπάρχουν θερμοκρασιακές εναλλαγές λόγω καιρικών συνθηκών, καλύπτοντας επιφάνεια διπλάσια των τετραγωνικών μέτρων που θέλουμε να θερμάνουμε.

 

 

 


katheti

 

Κατακόρυφο σύστημα, το οποίο το τοποθετείται σε μεγαλύτερο βάθος (κλειστό κύκλωμα) και όταν ο εξωτερικός χώρος δεν επαρκεί για τη δημιουργία οριζόντιου δικτύου. Στην περίπτωση αυτή εγκαθίστανται ζευγάρια σωληνώσεων τα οποία βυθίζονται σε γεώτρηση 60-100 μέτρων για να δεσμεύσουν την ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία της θέρμανσης και του δροσισμού.

 

 

 

 

anoixto

 

 

Ανοιχτό σύστημα, το οποίο εκμεταλλεύεται τη θερμοκρασία των υπόγειων υδάτων αντλώντας νερό και επιστρέφοντας το στον ίδιο υδροφόρο ορίζοντα.

 

 

 

 


Γεωθερμία – Γεωθερμικές Αντλίες

Οι αντλίες θερμότητας νερού/νερού, ή αλλιώς αντλίες γεωθερμίας, εκμεταλλεύονται το γεωθερμικό δυναμικό του υπεδάφους, δηλαδή τη θερμότητα που είναι αποθηκευμένη στο έδαφος, και τη μεταφέρουν στο νερό της ενδοδαπέδιας θέρμανσης ή στα ζεστά νερά χρήσης.

Μπορούν να συνδυαστούν με όλες τις μορφές γεωθερμίας (οριζόντια, κάθετη ή ανοιχτού τύπου) παράγοντας ζεστό ή κρύο νερό για θέρμανση ή δροσισμό, αντίστοιχα. Ο υψηλός βαθμός απόδοσης των γεωθερμικών αντλιών τις καθιστά εξαιρετικά οικονομικές ως προς τη χρήση τους και εγγυάται τη συνεχή λειτουργία τους όλο το χρόνο.


Γεωθερμία – Υλικά Γεωθερμίας

Σωλήνας GEO-Flex, είναι σωλήνας πολυαιθυλενίου με διατομή Φ25 (για οριζόντιο γεωεναλλάκτη) και Φ32 με συγκολλημένο το ακροσωλήνιο (για κατακόρυφο γεωεναλλάκτη).

Ακροσωλήνιο αυτογενούς συγκόλλησης, στο οποίο συγκολλούνται οι τέσσερις σωλήνες GEO-Flex Φ32, οι οποίοι τοποθετούνται σε κάθε μία γεώτρηση της κατακόρυφης γεωθερμίας.

Συλλέκτες πολυπροπυλενίου, για τον οριζόντιο γεωεναλλάκτη τοποθετούνται ζεύγη συλλεκτών (προσαγωγή – επιστροφή) από πολυπροπυλένιο random. Ο κορμός των συλλεκτών έχει διατομή Φ63 και σέλες παροχής Φ25. Οι δρόμοι είναι ανάλογοι των κυκλωμάτων που θα εγκαταστήσουμε στο υπέδαφος. Έχουν, επίσης, τοποθετημένο αυτόματο εξαεριστικό και μία επιπλέον βαλβίδα για πλήρωση του γεωεναλλάκτη.

Βάρος για εγκατάσταση κατακόρυφου γεωεναλλάκτη, το οποίο προσαρμόζεται στο ακροσωλήνιο και βοηθάει στην τοποθέτηση των σωλήνων στη γεώτρηση.

Αποστάτης σωλήνων κατακόρυφου κυκλώματος, ο οποίος τοποθετείται στην τετράδα των σωλήνων που εγκαθίστανται σε κάθε γεώτρηση και διατηρεί την απόσταση μεταξύ τους σταθερή.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ

Οι γεωθερμικές αντλίες έχουν πλήθος πλεονεκτημάτων μεταξύ των οποίων είναι ο μεγάλος συντελεστής απόδοσης (COP έως 5,7), δηλαδή, με 1KW καταναλισκόμενης ενέργειας, παράγονται 5,7KW χρηστικής ενέργειας. Αυτό σημαίνει οικονομικότερη λειτουργία σε σχέση με όλα τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης.

Μια αντλία γεωθερμίας αντικαθιστά πλήρως τα κλασικά συστήματα θέρμανσης (λέβητας πετρελαίου, φυσικού αερίου,κ.α.). Τροφοδοτείται μόνο με ηλεκτρικό ρεύμα και η ίδια μονάδα παράγει θέρμανση, δροσισμό και ζεστά νερά χρήσης.

Οι αντλίες στην λειτουργία τους είναι φιλικές προς το περιβάλλον, αφού χρησιμοποιούνε ψυκτικό υγρό R-410A και έχουν μηδενικές εκπομπές ρύπων.

Τέλος, σημαντικά πλεονεκτήματα των αντλιών γεωθερμίας είναι το μικρό μέγεθος τους και η αθόρυβη λειτουργία τους.

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ

Το μίγμα νερού-γλυκόλης που κυκλοφορεί στο κύκλωμα του γεωεναλλάκτη απορροφά ενέργεια από το έδαφος και οδηγείται στον εξατμιστή ο οποίος δεσμεύει την ενέργεια αυτή. Μέσω του εξατμιστή μεταδίδεται στο ψυκτικό μέσο της αντλίας το οποίο μετατρέπεται από υγρό σε αέριο. Το ψυκτικό μέσο, το οποίο κινείται σε ένα κλειστό κύκλωμα, περνάει από το συμπιεστή και συμπιέζεται ώστε να αυξηθεί η πίεση και η θερμοκρασία του στην επιθυμητή τιμή. Έπειτα, οδηγείται στο συμπυκνωτή όπου και αποβάλλει όλη τη θερμότητα που έχει αποθηκεύσει στο νερό του κυκλώματος της ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Το ψυκτικό μέσο μεταφέρεται στη βαλβίδα εκτόνωσης και εκτονώνεται, ώστε να επιστρέψει στον εξατμιστή και να επαναλάβει την ίδια διαδικασία.

Η λειτουργία του δροσισμού είναι η αντίστροφη διαδικασία

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ

Η ενδοδαπέδια εγκατάσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για θέρμανση όσο και για δροσισμό. Επίσης μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες σύγχρονες τεχνολογίες, όπως η ηλιοθερμία, η γεωθερμία και οι αντλίες θερμότητας, και να μας δώσει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα σε αυτονομία και οικονομία ενέργειας.
Αποτελεί την πιο οικολογική πρόταση θέρμανσης – ψύξης σήμερα, επειδή προσφέρει τον υψηλότερο συντελεστή απόδοσης, και ταυτόχρονα μπορεί να συνδυαστεί σχεδόν με όλες τις υπάρχουσες τεχνολογίες.

Ενδοδαπέδια θέρμανση

endodapedia 300x163

Η Ενδοδαπέδια θέρμανση, που θεωρείται από πολλούς καινοτομία στο πεδίο των εφαρμογών θέρμανσης, αποτελεί τεχνική που εμφανίζεται στην αρχαιότητα με βασική καύσιμη ύλη τα καυσόξυλα και μέσο μετάδοσης τον αέρα, που διαχέονταν σε υπόγεια κανάλια κάτω από τα δάπεδο.

Η Ενδοδαπέδια θέρμανση λειτουργεί με νερό χαμηλής θερμοκρασίας, από 30°C-45°C, που κυκλοφορεί σε σωλήνες εγκιβωτισμένους στο δάπεδο. Η θέρμανση διαχέεται ομοιόμορφα στο χώρο μέσω ακτινοβολίας ζεσταίνοντάς τον και προσφέροντας μια αίσθηση θερμικής θαλπωρής, με χαμηλότερο λειτουργικό κόστος. Η χρήση του δαπέδου σα θερμαντικό σώμα είναι το χαρακτηριστικό που προσδίδει στη δαπεδοθέρμανση τη πλειοψηφία των πλεονεκτημάτων που εμφανίζει.

Πλεονεκτήματα

-Θερμική άνεση και υγιεινό περιβάλλον.
-Ομοιόμορφη θερμοκρασία στον χώρο, θέρμανση με μείωση της θερμοκρασίας από τα πόδια προς το κεφάλι και έλλειψη της ξηρότητας του αέρα λόγω χαμηλών θερμοκρασιών.
-Μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας.
-Χαμηλότερες θερμοκρασίες λειτουργίας, μείωση απωλειών από την οροφή, μη ύπαρξη ρευμάτων αέρα.
-Απόλυτη ελευθερία στη διαμόρφωση των χώρων.
-Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως εμπόδια στο χώρο μας.
-Καθαροί χώροι.
-Λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και έλλειψης ρευμάτων αέρα δεν υπάρχουν μαυρίσματα στους τοίχους του χώρου που θερμαίνουμε

ΤΟΜΗ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

endodapedia tomi 300x160

ΔΙΑΤΑΞΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ – ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

endodapedia diataxi 300x158

Υλικά ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Como-floor

 image002
Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου PEX με φραγή οξυγόνου, σχεδιασμένος για ενδοδαπέδια θέρμανση. Τον σωλήνα χαρακτηρίζει η ιδιαίτερη ευκαμψία του και κυρίως το γεγονός ότι υπερκαλύπτει τις θερμοκρασιακές απαιτήσεις λειτουργίας της συγκεκριμένης εγκατάστασης. Η δε φραγή προστατεύει και αυξάνει τον χρόνο ζωής των μεταλλικών μερών της εγκατάστασης (π.χ. λέβητας).

Συλλέκτης

image0041

Πρόκειται για διανομέα τύπου μπάρας, επινικελωμένο, ορειχάλκινο, ονομαστικής διαμέτρου 1” ή 1¼’’ με σπείρωμα ¾ “ (Eurocone). Ο συλλέκτης προσαγωγής φέρει άλεν για τις ρυθμίσεις των παροχών των κυκλωμάτων, ενώ ο συλλέκτης επιστροφής διαθέτει βαλβίδες θερμοηλεκτρικών κινητήρων παρέχοντας τη δυνατότητα προσαρμογής θερμοηλεκτρικών κινητήρων (actuators), οι οποίοι, με εντολή των θερμοστατών κάθε χώρου, επιτρέπουν την αυτόνομη λειτουργία των αντίστοιχων κυκλωμάτων κάθε χώρου.

Για τη καλύτερη εξισορρόπηση του συστήματος της θέρμανσης πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ειδικοί μαστοί προσαγωγής και επιστροφής στους οποίους προσαρμόζονται θερμόμετρα.

Η επιτυχία μιας εγκατάστασης ενδοδαπέδιας θέρμανσης στηρίζεται στην όσο το δυνατόν μικρότερη διαφορά θερμοκρασίας προσαγωγής και επιστροφής του νερού.

Πίνακας διανομής

 image006

Κατασκευάζεται από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 1χιλ. Ρυθμίζεται σε ύψος έως και 815 χιλιοστά. Έχει ρυθμιζόμενο αποσπώμενο πλαίσιο για προστασία από το σοβά, το οποίο διαμορφώνει το βάθος του πίνακα από 115 έως 165 χιλιοστά.

Θερμοστάτης χώρου

image008

Διακριτικός και καλαίσθητος ενσύρματος θερμοστάτης χώρου με τον οποίο επιτυγχάνουμε την επιθυμητή θερμοκρασία του χώρου η οποία μπορεί να ρυθμίζεται ανά βήμα με ακρίβεια ¼ βαθμού Κελσίου.

Μορφόπλακα

image010

Πλάκα διογκωμένης πολυστερίνης με φραγή υδρατμών (φιλμ PE) και πυκνότητα θερμομόνωσης 30 kgr/m³, διαστάσεων 135 x 75 x 4,5 cm,οι οποίες φέρουν εγκοπές που επιτρέπουν την απόλυτη εφαρμογή μεταξύ τους.

Ειδικό τεμάχιο των αρμών

image012

Τοποθετείτε στα προκαθορισμένα σημεία που έχουμε επιλέξει από τη μελέτη και στα κατωκάσια από τις εσωτερικές πόρτες του κτιρίου ώστε να εξυπηρετεί τις συστολές και διαστολές του θερμομπετόν.

Περιμετρική ταινία

image014

Κατασκευάζεται από αφρώδες πολυαιθυλένιο, φέρει φιλμ (το οποίο τοποθετείται πάνω στις μορφόπλακες για στεγανότητα σε σχέση με το μπετόν) και αυτοκόλλητο για την στήριξη της.

Στηρίγματα

image016

Χρησιμοποιούνται για καλύτερη στήριξη του σωλήνα στην μορφόπλακα, όπου αυτό απαιτείται.

Τρίοδος και τετράοδος βάνα ανάμιξης

image017

Επιτυγχάνουν την ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού προσαγωγής, βάσει των θερμικών απαιτήσεων λειτουργίας του συστήματος ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

Ηλεκτροκινητήρας βανών με προρύθμιση θερμοκρασίας

image020

Τοποθετείται στη τρίοδο βάνα ανάμιξης όπου με τη βοήθεια αισθητηρίου καθορίζουμε την επιθυμητή θερμοκρασία (15-70ºC) προσαγωγής των κυκλωμάτων. Παράλληλα ρυθμίζουμε το χρόνο (προτεινόμενος χρόνος 30 sec) που το αισθητήριο δίνει εντολή στον ηλεκτροκινητήρα για να εξισορροπεί τη θερμοκρασία προσαγωγής.

Υδροστάτης επαφής ή Εμβαπτιζόμενος

image022

Διακόπτει τη λειτουργία του κυκλοφορητή σε περίπτωση που υπερβεί η θερμοκρασία νερού τη μέγιστη επιθυμητή ρύθμιση.

Ρευστοποιητής σκυροδέματος

image024

Βελτιώνει την σύνθεση του θερμομπετόν, αυξάνοντας τις αντοχές, τη στεγανότητα και τη ρευστότητα του. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ευκολότερη άντληση και χύτευση του.

Ίνες πολυπροπυλενίου

image026

Ενισχύουν το σκυρόδεμα αποτρέποντας την δημιουργία ρωγμών και αυξάνουν τις μηχανικές αντοχές σε εφελκυσμό και θλίψη, με αποτέλεσμα να βελτιώνονται οι αντοχές του θερμομπετόν αποτρέποντας προβλήματα από θερμοκρασιακές μεταβολές.